De doelstelling van de Villa Verde school is de kinderen van Gracias een kans op een betere toekomst te geven. Zowel jongens als meisjes krijgen tweetalig onderwijs (spaans - Engels). De school streeft ernaar hen bewuster te maken van de unieke historie en cultuur van Honduras en van de unieke omgeving waarin zij wonen. Eén van de specifieke doelstellingen is dan ook het verhogen van de duurzame omgang van de leerlingen met deze leefomgeving.

Van de leerlingen betaalt 75% lesgeld. De overige 25 % van de leerlingen bestaat uit leerlingen welke niet de financiele mogelijkheden hebben om te betalen voor onderwijs. Van de lesgelden wordt het personeel van de school betaald. Op deze manier betalen de rijkere gezinnen voor het onderwijs van de armere gezinnen en is de continuiteit van de school gegarandeerd.