Miramundo wil dat al haar projecten volledig financieel inzichtelijk zijn voor de donoren en sponsoren. Daarom geven wij openheid over alle ingezamelde gelden en leggen wij verantwoording af voor iedere EURO die besteed wordt. Motto is: er blijft niets aan de strijkstok hangen...

 

Onderstaand een overzicht van de financiële verantwoording van het project Basisschool:

 

Startdatum project 01.01.2006
Einddatum project 01.12.2007
   
Inkomsten  
Giften en acties t.b.v. het project 28.368,21 EURO
Subsidie NCDO 25.000,00 EURO
Bijdrage voorlichtingskosten door NCDO 552,16 EURO
Totale inkomsten voor het project 53.920,37 EURO
Uitgaven  
Bouwkosten 56.336,22 EURO
Voorlichtingskosten (vergoed door NCDO) 552,16 EURO
Totale uitgaven aan het project 56.888,30 EURO
Werkingskosten Stichting Miramundo  
Kosten Kamer van koophandel 54,24 EURO
Kosten bankrekening 111,15 EURO
Kosten buitenland overboekingen 110,50 EURO
Kosten website 60,58 EURO
Totale werkingskosten Stichting Miramundo 336,47 EURO
Saldo (bijgedragen door reguliere donateurs) 3304,40 EURO

 

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het budget dat Miramundo nodig had om haar werk te kunnen doen slechts 0,6 % van de totale kosten van het project was!

 

Een uitgebreid overzicht van de voor- en nacalculatie is voor donateurs en sponsoren inzichtelijk via het bestuur van Miramundo.