Uw bijdrage kan veel betekenen:

  • De lokale economie wordt direct gestimuleerd (leraren, bouwlieden, etc.);
  • De school vergroot de kans op een goede baan voor de leerlingen;
  • Er blijft bij onze projecten niets aan de strijkstok hangen;
  • De school is in principe zelfvoorzienend.

U geeft dus aan een duurzaam project, waardoor tientallen kinderen in de komende jaren de kans op een betere toekomst krijgen!

 

Online doneren

U kunt met uw creditcard doneren of direct van uw bankrekening met IDEAL. Maak uw keuze:
pay knopdoneren

Paypal rekent 3,4% + € 0,35 per transactie. IDEAL verloopt via Stichting GeefGratis waarbij 10% van uw bijdrage wordt ingehouden. Als Stichting GeefGratis kostendekkend is wordt uw bijdrage geheel aan ons overgemaakt. Deze stichting wordtjaarlijks door een onafhankelijk accountantskantoor gecontroleerd. Ook organisaties als Amnesty International en KWF Kankerbestrijding werken met deze stichting samen. Meer informatie vindt u op de website van Stichting GeefGratis.

 

Zelf overschrijven

U kunt ook uw bijdrage storten op rekeningnummer NL78 INGB 0004411922 t.n.v. Stichting Miramundo te Deventer. Voor overschrijvingen vanuit het buitenland dient u de volgende gegevens te gebruiken: BIC/Swift-code: INGBNL2A.

 

Wat gebeurt er met uw bijdrage?

Uw bijdrage wordt direct aangewend voor de projecten van Miramundo. Voor online donaties kan Stichting GeefGratis tot 10% transactiekosten inhouden, maar ze streven ernaar om deze kosten te laten sponsoren door bedrijven.

 

Beloningsbeleid stichting- en bestuursleden

Alle leden van de stichting inclusief de bestuursleden zijn op vrijwillige basis betrokken en voeren het werk uit zonder daarvoor enige vergoeding te ontvangen. Als er kosten worden gemaakt die te maken hebben met het bestaansrecht van de stichting (zoals KVK inschrijving, website etc.) dan worden deze betaald uit de algemene middelen. Deze kosten bedragen de afgelopen jaren minder dan 2% van het totale budget. 

 

Algemeen Nut Beogende Instelling

anbi

 
Stichting Miramundo is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Vanaf 1 januari 2008 zijn giften gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Stichting Miramundo is geregistreerd onder dossiernummer 54260. Meer informatie vind u op de website van het ANBI en de site van de belastingdienst.

Doneer NU!