start december 2007 - einde juni 2010


Na het succes van de basisschool, volgde al snel de vraag naar een uitbreiding van het scholencomplex met een middelbare school.  De middelbare school werd op hetzelfde terrein als de basisschool gebouwd, aan de voet van de berg “Celaque”, één van Honduras’ belangrijkste natuurreservaten.

 

Halverwege de looptijd van het project 'middelbare school' werd het management van de Villa Verde school overgedragen aan ALCS (abundant life christian schools). ALCS is een Hondurese scholengemeenschap, bestaande uit 6 scholen verspreid over Honduras. Door de overdracht van de dagelijkse leiding van de school aan deze lokale organisatie is de continuïteit en zelfredzaamheid van de school gewaarborgd. De Villa Verde school is ondertussen uitgegroeid tot een volwaardige school met meer dan 200 leerlingen!

Miramundo bleef gedurende het hele project verantwoordelijk voor de realisatie en afwerking van de bouw.