De doelstellingen van de middelbare school liggen in het verlengde van die van de basisschool. De Villa Verde School heeft o.a. tot doel het verhogen van de duurzame omgang van de leerlingen met de leefomgeving (onder andere het natuurreservaat). Daarnaast streeft de school ernaar de leerlingen zich bewuster te maken van hun rijke culturele en historische achtergrond en van het belang van verbetering van de positie van de vrouw.

 

Ook na de overname van de schoolleiding door ALCS bleven deze doelstellingen gewaarborgd. ALCS draagt de milleniumdoelstellingen hoog in het vaandel. Door goede kwaliteit onderwijs willen ze de leerlingen opleiden tot verantwoordelijke volwassenen, die elkaar en hun leefomgeving met respect behandelen. 'Stap voor stap, les voor les, leerling voor leerling op weg naar een betere toekomst voor Honduras!'