Net als bij voorgaande projecten zal er niets aan de strijkstok blijven hangen... iedere EURO wordt aan het project - en dus de kansarme kinderen - besteed. Wij geven volledige openheid van zaken als het gaat om het ingezamelde geld en de besteding daarvan.

 

Onderstaand een overzicht van de financiële verantwoording van het project Tourism Training Centre:

Startdatum van het project 1-12-2010
Einddatum van het project 1-10-2012


Inkomsten
Baten Tourism Training Centre Algemeen 21.668,08
Baten Stichting de Zutphense Hand 6.128,58
Baten Nieuwjaarsreceptie HVDO / CHS 3.370,00
Baten Marathon New York Isabel 325,00
Baten Wandeltocht 2 juli 2011 940,00
Baten Veiling 50 jaar Klaas de Haan 1.525,00
Baten Marathon Berlijn Coen 702,20
Baten Kerkelijke bijdragen 4.108,15
Subsidie NCDO 38.752,00
Bijdrage NCDO aan voorlichtingskosten 500,00
Bijdrage NCDO aan accountantsverklaring 1.000,00
Totale inkomsten van het project 79.019,01
Uitgaven
Bouwkosten 78.418,83
Voorlichtingskosten 520,69
Accountantsverklaring 2.380,00
Totale uitgaven van het project 81.318,52
Werkingskosten stichitng Miramundo
Kamer van koophandel 53,28
Kosten bankrekening 562,12
Kosten overboekingen buitenland 277,40
Website 74,42
Totale werkingskosten stichting Miramundo 967,22
Saldo bijgedragen uit eigen middelen 3.267,73
 
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het budget dat Miramundo nodig had om haar werk te kunnen doen slechts 1,1 % van de totale kosten van het project was!
 
Een uitgebreid overzicht van de voor- en nacalculatie is voor donateurs en sponsoren inzichtelijk via het bestuur van Miramundo.