2012.12.08 01De bouw van het Tourism Traning Centre vordert gestaag. Op dit moment worden gebouwen afgewerkt waarbij het sanitair en de betegeling aangelegd worden. Al het stuckwerk is reeds gedaan en de gebouwen beginnen hun uiteindelijk vorm en uitstraling prijs te geven. De bouw is nu bijna 2 jaar aan de gang en de architect die hand en spandiensten verricht noemt dit slow-architecture, iets dat wij opvatten als een compliment (in de trend van slow-food). Op de foto een inpressie van de vorderingen.

dakpannenHet is regentijd. Het is overal groen, nergens meer stof. De rivier klettert weer lekker. Men is druk met het zaaien van de milpa (maisveld). Don Juan gunt iedereen een paar dagen. Dat kan, want alles gaat goed. Het eerste gebouw is bedekt met dakpannen en het tweede gebouw schiet ook al op. Op het platteland is men in de eerste plaats boer en dus moet er gezaaid worden wanneer het regent. Pas daarna is men bouwvakker, timmerman, bewaker of wat dan ook. Men verbouwt maiz en bonen om te eten, koffie om te verkopen en sommigen zoals Don Juan hebben een paar koeien. In de droge tijd is het erg moeilijk de koeien genoeg te laten grazen. Vaak moet er beregend worden of bijgevoerd wat veel extra tijd en geld neemt. Gelukkig is alles weer groen; voorjaar en Villa Verde.

murenZoals te zien op de foto gaat de bouw voorspoedig. De eerste drie hotel kamers zijn op hoogte en de andere twee gebouwen zijn uitgezet om met de funderingen te beginnen en het hout voor het dak is besteld.

Don Juan is de voorman en gang maker, 74 jaar en elke dag de eerste en de laatste op de bouw. Hoewel hij nooit naar school is geweest kan hij alles goed plannen en begeleiden en weet hij precies te berekenen hoeveel hout we nodig hebben voor het dak met de breedtes en de lengtes er bij.